Årsmöte

Protokoll från årsmötet 18 feb 2017 finns nu att läsa nedan.

Alla andelsägare kallas till föreningsstämma som hålls den 18 februari 2017.

Kallelse till alla andelsägare skickas per post. Det är viktigt att du meddelar ev. adressändring eller ägarbyte till styrelsen. De andelsägare som inte själva kan närvara får utse ombud genom att lämna en skriftlig signerad fullmakt, se bifogatförslag . Varje fastighet har en röst.

Motioner som ska behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast 30 december. Alla motioner måste lämnas i skriftlig form till adressen som finns i kontaktsidan.

Vill du veta mer om SHSF ska du läsa förvaltningsberättelsen. Här kan du även ladda ner protokoll från senaste årsmöte samt stadgar i PDF-format:

SHSF_Årsmötesprotokoll_2017.pdf SHSF_Årsmötesprotokoll_2017.pdf
Size : 760.091 Kb
Type : pdf
Förvaltningsberättelse 2015-2016 SHSF.pdf Förvaltningsberättelse 2015-2016 SHSF.pdf
Size : 424.099 Kb
Type : pdf
SHSF protokoll årsmöte 160220.pdf SHSF protokoll årsmöte 160220.pdf
Size : 966.538 Kb
Type : pdf
Fullmakt.pdf Fullmakt.pdf
Size : 127.113 Kb
Type : pdf
SHSF Stadgar_1993.pdf SHSF Stadgar_1993.pdf
Size : 781.876 Kb
Type : pdf