Kontakta oss

Länkar:

Skärgårdsstads Samfällighetsförening: www.skargardsstad.se

Skärgårdsstads Segelsällskap (SSSS): www.skargardsstadssegelsallskap.se

Trivselföreningen ViTrivs i Skärgårdsstad:
www.vitrivs.se

Skärgårdsstadshamnens Samfällighetsförening
Skärgårdsstadsvägen 88
184 70 ÅKERSBERGA

epost: styrelsen@skargardshamnen.com

PG: 753474-6, alt: 4171902-2 för OCR betalningar
BG: 5517-5574 
Orgnr: 716420-8436 

Styrelse:

Orförande:
Vice ordf:
Sekreterare:
Kassör:
Ord ledamot:
Suppl:
Suppl:

Leif Johansson
Gunnar Huss
Niclas Träff
Charlotte Rosén
Ylva Ågren
Bengt Hymnelius
Magnus Hedman

070 5140478

070 1904328