Nyheter

2020-07-14 Vi vill påminna om att kontaktvägen till styrelsen är genom mail till styrelsen@skargardshamnen.com eller vid akuta fall via telefon till någon av styrelsemedlemmarna enligt listor uppsatta i hamnkontoret och på bryggornas grindar.  Vår hamn, hamnplan och vårt hamnhus kräver ständigt underhåll, det kan vara låscylindrar som måste oljas eller bytas ut, spikar som sticker upp på bryggor, lampor som är trasiga, toapapper som är slut. Ibland är det mer knepiga saker som måste åtgärdas. Enkla saker kan styrelsen med hjälp av medlemmar fixa själva men ibland måste entreprenör anlitas. Styrelsen strävar efter att åtgärda fel och brister så snart som möjligt. Självklart görs en bedömning av hur brådskande ett ärende är. Under semesterperioden är kan även många i styrelsen vara bortresta, vilket kan medföra att det kan ta längre tid innan något blir åtgärdat. En båtplatsinnehavare kan själv åtgärda enkla problem om denna finner det möjligt. Det kan tex vara att byta ett trasigt hjul på en kärra, eller fixa en trasig vattenslang. Kontakta styrelsen innan och få ett inköp av en reservdel godkänt. Spara kvittot.

Soprummet är ett problem, eller i alla fall hur reglerna för sophantering efterföljs. Sopkärlen får bara användas för hushållsavfall från båtar, inte något annat. Glasflaskor, förpackningar och annat tar du själv med dig till återvinningsstation. Varje glasflaska som ställs in i soprummet blir kvar. Det finns ingen som kommer städa den. Den servicen finns helt enkelt inte. Trots att tydliga skyltar finns i soprummet och utanför soprumsdörren så överfylls våra kärl av mycket annat än hushållssopor från båtar. Det är inget grovsoprum och heller inget soprum för sopor från ö-bor. När detta missbrukas så måste styrelsen kalla på extra tömning eller rent av anlita städfirma som kommer och tar hand om grovsopor och flaskor som inte sopbilen tar. Detta kostar onödig energi och onödiga pengar för föreningen. Vi ber er därför respektera reglerna för sophantering. Vi ber er också hjälpa oss att påpeka eventuella fel om ni ser att något fel begås.

Gästbryggan/Miljöbryggan. Den yttersta delen av bryggan på båda sidor är avsedd enbart för de som skall tömma sina toalettankar. Ingen övrig förtöjning är tillåten. Gästplatser finns innanför dessa platser på samma brygga. En gästplats på var sida bryggan. Längst in mot grinden finns två mindre platser för lastning och lossning 10 min. Skulle det vara fullt på gästbryggan finns två ytterligare gästplatser längst ut på vågbrytaren. Det är tydligt markerat på miljöbryggan var gästplatserna finns och var man får förtöja.

2020-06-22 Utfall oljning av träbryggor: Idag har bryggorna 0, 100 och 300 oljats. Vi blev dock inte helt färdiga. Återstår gör 200-bryggan, vissa mellanbryggor, "café"-bryggan och "mastkrans"-bryggan.

Vi skulle dessutom behöva komplettera en del då bryggorna är så torra att de suger mycket olja.

Oljespill: Tyvärr har oljespill hamnat i vattnet i samband med oljningen. Det beror på de stora springor som är mellan brädorna i bryggan, och det är i princip omöjligt att undvika. Oljan vi använt har bedömts enligt sammanräkningsmetoden i CLP-förordning (EG) nr 1272/2008 och är inte klassificerad som miljöfarlig. Oljan skall dessutom vara lättlöslig i kallt vatten. Idag var vattnet uppenbarligen inte kallt nog då oljan koagulerat i kontakt med vattnet och bildat oljesamlingar som blivit till långa trådar. Idag låg vinden på mot land vilket har medfört det drivits in mot vassen. Trådarna kan klumpas ihop och bli riktigt kletiga. Vi har gjort försöka att samla upp oljetrådarna med kratta där vi kommit åt dem (vid båthuset och intill vassen hela vägen till hamnkontoret). Det är såklart olyckligt att detta sker där det finns sjöfågel. Vi har anmält händelsen till miljömyndigheten.


2020-06-17 Oljning av träbryggor är flyttat till måndag 22 juni

2020-06-12 Tisdagen 16 juni eller onsdag 17 juni (beroende på väder) kommer träbryggorna att få lite ny olja. Arbetet kommer att utföras mellan kl 11-16 på dagen. Vill du ta dig till din båt under denna tid får du räkna med träolja under skorna.

2020-05-04 Ni som har båt eller pallningsmaterial kvar på Risängen efter sjösättning måste flytta undan det så att ytan frigörs till parkering. Enligt förrättningsbeslut är uppläggningsytan på Risängen liksom på Reningsverket avsedda att vara parkering för bilar på sommaren. Bommen kommer därför att hållas öppen från och med 1 juni till och med 1 september.

2020-02-10 Kallelse till årsmöte skickades ut fredag 7/2 och bör vara i medlemmarnas brevlådor måndag 10/2 eller tisdag 11/2. I kallelsen finns en motion från en medlem gällande utbyte av vågbrytare. Bilagor till denna motion kan du hämta och läsa här på hemsidan. Gå till Nyheter/Årsmöte så hittar du bilagorna. 

2020-01-13 Segelsällskapet meddelar att årets sjösättning från Reningsverketär bokad till fredag 1 maj. 

2019-10-23 Faktura för vinterplats. Om du i dagarna fått en faktura för vinterplats så avser den förra vinterns (2018/2019) vinterplatser. Fakturorna skickas ut till dem som inte förbetalt (vilket man egentligen skall göra) och till hyresgäster som betalar per kvm.

2019-10-22 Hamnen stänger för säsongen den 9 november. Då lyfts bommarna upp på vågbrytaren och vattnet stängs av. Soprummet och toaletter bommas. Ni som har plats på vågbrytaren och vill ligga kvar i sjön måste se till att ni kan låna en annan plats.

2019-09-05 Elfelet på brygga 3 och 4 är lokaliserat och åtgärdat. Dock har ett nytt fel på brygga 2 (Jordfelsbrytare 3 löser ut) hittas. En gammal tejpad skarv som måste åtgärdas. Reparation skall utföras snarast möjligt.

2019-08-29 Elfel på brygga 3 och 4. Just som vi äntligen verkar ha fått ordning på det gamla elfelet på vågrbrytaren så uppstår nästa problem. Denna gång på brygga 3 och 4 där jfb löser ut. Elektriker är på gång för att titta på saken. Vi hoppas på en lösning under första veckan i september. 

2019-08-29 Nya bryggnocksstegar. Nya bryggnocksegar är monerade på samtliga bryggor utom en. Det skall ske även på den men vi hade tyvärr införskaffat en för lite. De nya stegarna är av moddellen som man lyfter upp på vintern så att de inte skall gå sönder av isesn påverkan.

2019-08-29 Soprummet. Över lag har sophanteringen fungerat bättre i år. Dock är det fortfarande oförståeligt många som slänger annat än hushållssopor från båtar i och kring kärlen. Vi har lagom många kärl för att kunna hantera hushållssopor från båtar. Vi kan inte hantera grovsopor och glasflaskor mm.

2019-08-29 Stöld rapporterad i hamnen. En båtägare rapporterar att en man i båt har under gårdagen monterat bort och stulit en elmotor och ankarstolpe från deras båt. Mannen har konfronterats av en båtgranne men uppgivit att han var "reparatör". Händelsen är polisanmäld. I övrigt håll utkik efter liknande och ring polisen om ni ser något sådant pågå! 

2019-07-04 Laddning över natten? Då skall du anmäla dig i liggaren i hamnkontoret.

2019-07-03 Bryggan vid sjösättningsrampen vid badet är inte till för förtöjning utan översikt av båten. All förtöjning sker på egen risk. Eventuella skador på bryggan skall anmälas till Styrelsen och reparation bekostas av den som genom förtöjning orsakat skadan. 

2019-04-16 Två nya möjligheter till nyckelregistrering och hämta p-tillstånd:

Onsdag: 24/4 kl 18-19 Hamnkontoret

Torsdag 25/4 kl 19-20 Hamnkontoret

2019-03-25 Vattnet på uppläggningsplatserna. Vi testar att slå på vattnet nu i veckan när det är hyggligt varmt. Vid frysrisk kommer vi att behöva stänga av igen.

2019-03-25 Parkeringstillstånd och Nyckelregistrering

I dagarna kommer årets vaktbrev i era brevlådor. Där finns information om hur ni får era p-tillstånd. Där finns också information om nyckelregistrering.

I år kommer ni inte att få era p-tillstånd tillsammmans med vaktbrevet. Ni får istället kvittera ut dessa vid hamnkontoret. Två p-tillstånd per andel kan kvitteras ut av andelsägare.

I samband med att ni kvitterar ut era p-tillstånd kommer vi också att registrera om era nycklar. Detta gör vi för att säkerställa att rätt nyckel innehas av rätt andelsägare. Det innebär att alla hamnnycklar du innehar skall tas med ner till hamnkontoret. Nycklar som inte blir omregistrerade kommer att spärras. På så sätt säkerställer vi att det inte finns obehöriga som har tillgång till vår hamn.

Vi erbjuder 3 tillfällen för utlämning av p-tillstånd och nyckelregistrering: Tisdag 2 april kl 17-19, Torsdag 4 april kl 18-19 och lördag 6 april kl 10-12.

Vid frågor kontakta styrelsen styrelsen@skargardshamnen.com

2019-03-25 Soprummet blir kvar

På årsstämman den 16 februari togs beslutet att stänga soprummet och låta båtägarna hantera sina sopor på annat sätt. Detta beslut kan dock inte genomföras då Sjöfartsverkets författningssamling påpekar att alla svenska fritidsbåthamnar skall ha mottagningsanordningar som tillgodoser behovet av avfallslämning från de fritidsbåtar som normalt anlöper hamnen.


2018-10-04 Läs sammandraget från miljödiskussionsmötet här>>

2018-09-04  KALLELSE. Du kallas härmed till Informationsmöte/diskussionsmöte gällande

Miljöhantering på vinteruppläggningsplatserna i Skärgårdsstad

Skärgårdsstadsskolan onsdag 19 september kl 19.00-20.00

Med anledning av den kommande saneringen av uppläggningsplatserna i kombination med att det varit svårt att följa hamnens tidigare anvisningar och regler för en bättre miljöhantering, kallas ni härmed till ett möte där vi vill diskutera hur vi skall hantera båtar på vinteruppläggningsplatserna framöver. Vi i hamnstyrelsen menar att det inte är någon större idé att sanera marken förrän vi kan säkerställa att det inte kommer att förorenas igen.

Det är viktigt att du som har båt eller tänkt ha din båt på uppläggningen, och/eller du som har andra bra erfarenheter av detta, kommer och lyssnar och pratar med oss om dina idéer.

Sprid gärna denna inbjudan till fler som ni vet kan vara intresserade av att nyttja vinteruppläggningsplatserna i Skärgårdsstad.

Samtliga medlemmar och hyresgäster i hamnen är välkomna att delta på mötet.

 Väl mött!

Skärgårdsstadshamnen

2018-09-04 Elen på vågbrytaren. Nu skall elen fungera på vågbrytaren igen. Ett kabelbrott som uppstått i samband med att gamla mellanbryggor havererat har orsakat en del driftstörningar, men det skall nu alltså vara åtgärdat.

2018-07-18 Bom vid sjösättningsrampen vid badet. Bommen låses upp med vanliga hamnnyckeln eller med nyckel som kan hämtas ut mot deposition hos vägsamfällighetens styrelse. Det innebär alltså att alla med båtplats i hamnen / boende i Skärgårdsstad har möjlighet att använda rampen.

2018-07-06 På årsstämman beslutades sätta upp en bom vid sjösättningsrampen vid badet. Bommen är nu under montering. Det kommer att finnas två låscylindrar. Till den ena fungerar hamnnyckeln och till den andra "vägsamfällighetens nyckel". Detta är för att alla som har båtplats i hamnen och alla andra som bor i Skärgårdsstad skall kunna använda rampen. Man behöver bara den ena nyckeln för att kunna öppna bommen. "Vägsamfällighetens nyckel" får man via Skärgårdsstads samfällighetsförening.

2018-07-02 Pågående arbete med byte av mellanbryggor på vågbrytaren. Vågbrytarens mellanbryggor skall äntligen bytas ut. Nya är införskaffade och håller på att monteras. Den nya typen har en smartare upphängning vilket skall göra att de inte kan "spåra ur". Just nu har de en hög kant som kan vara jobbig att komma över med kärra. Vi skall komplettera med en ramp så att man inte behöver snubbla och kan rulla kärrorna över. 

2018-03-12 Segelsällskapet meddelar att den gemensamma sjösättningen från Risängen och Reningsverket är den 28/4. Anmälan görs på SSSS webbplats, skargardsstadssegelsallskap.se

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018-03-12 Vill du hyra ut din båtplats? Vi hjälper till att förmedla uthyrning på ett enkelt sätt. Fyll bara i namn, kontaktuppgifter, båtplatsstorlek och tänkt pris i formuläret>>

2018-03-12 Vill du hyra båtplats? Kolla i listan om det finns någon som är beredd att hyra ut. Listan>>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tips om intressanta föredrag från Naturskyddsföreningen i Österåker. >>

ETT GIFTFRITT BÅTLIV onsdag 21 februari kl. 18.30

Hur kan man som båtägare, båtklubb och kommun arbeta för att minska giftspridningen från våra båtar? Du får höra om framgångsrika exempel av Mia Svedäng från projektet Ren båtbotten utan gift, Svenska Naturskyddsföreningen.

Plats: Åkersberga bibliotek


FÖREDRAG tisdag 13 mars kl. 18.30 – 20.00

VIVA VATTEN, ett föredrag av Mia Svedäng från SNF, om konkreta lokala åtgärder som var och en kan göra i sitt eget havs-eller sjövatten för att gynna biologisk mångfald.

Plats: Åkersberga bibliotek

Kontaktperson: Margareta Olofsson, 070-340 2514

info.osteraker@naturskyddsforeningen.se

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Styrelsen kommenterar inlägg på Facebook gällande förslag på utbyggnad av hamnen. Läs här>>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Budgetkommentarerna föll bort som bilaga till kallelsen till årsmötet. Läs dem här istället!>>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Låsbyte till bommen vid Risängen

Fredag 16 februari kommer vi att byta ut hänglåset till bommen vid uppläggningsplatsen vid Risängen. Ni som har registrerat er vinterplats på Risängen kommer att kunna kvittera ut en nyckel till det nya låset. Endast de som registrerat vinterplats kommer att kunna kvittera ut ny nyckel. Kostnad för ny nyckel kommer att vara 200 kr som skall vara insatta på hamnens konto innan nyckel lämnas ut. Nyckelutlämning kommer att ske vid några tillfällen under vintern, till att börja med tisdagarna 30/1 och 6/2 kl 18:30-19:00 i hamnkontoret samt lördag 17/2 efter årsmötet i Skärgårdsstadsskolan (ca kl 11:30).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

KALLELSE

Medlemmar kallas härmed till ordinarie stämma i Skärgårdsstadshamnens Samfällighetsförening (SHSF)

Tid:                       Lördag den 17 febr. 2018  kl. 10.00

Plats:                     Skärgårdsstadsskolan, Skärgårdsstad

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informationsmöte lördag 18 november kl 13 i Skärgårdsstadsskolan gällande miljögifter i på uppläggningsplatserna.

Andelsägare i Skärgårdsstadshamnens Samfällighetsförening, SHSF, 

Sanering av vinteruppläggningsplatser: en stor kostnad som kommer drabba alla medlemmarna i SHSF!KOSTNAD CA 5000 KR PER ANDEL

Med anledning av den uppkomna situationen gällande miljöproblem på vår hamnanläggning och vinterförvaringsplatser kallar vi er till ett informationsmöte i Skärgårdsstadsskolan lördag 18 november kl 13:00.

Miljöinspektion har genomförts av Österåkers kommun, både i vattnet och på land inom vår anläggning och vi vet redan nu att förhöjda halter miljögifter finns på uppläggningsplatserna och att en sanering kommer att behöva utföras inom en snar framtid. Detta till en stor kostnad. Hamnsamfällighetens styrelse har med hjälp av en entreprenör gjort en kostnadsuppskattning på en sanering och det landar på ca 1,5 miljoner kronor.  

Melissa Feldtmann från Österåkers kommun, miljö och hälsoskyddsenheten, kommer och informerar oss om kommunens uppgift och miljökrav.

Diskussion:

Kostnaden för sanering kommer att drabba hela Hamnsamfälligheten. Det är hela SHSF som står med skulden till den uppkomna situationen.

Vad innebär en sanering?

Hur skall detta finansieras?

Hur och när skall det utföras?

Hur förhindrar vi att detta inträffar igen (åtgärdsplan efter sanering)?

 

Vi bjuder på kaffe och bullar till mötet

Väl mött!

Styrelsen SHSF

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elarbeten på hamnplan 

Före midsommar reparerades elanläggningen på yttre vågbrytaren bl.a. genom att man bytte till tjockare elkabel. Sista etappen av utbyte på hela A-bryggan sker med start 3/10. En ränna skall grävas upp för kabelrör mellan hamnkontoret och bryggan. Arbetet beräknas vara klart senast4/10.

Dags att anmäla vinterförvaring

Läs mer under Vinterförvar och regler för vinterförvaring i Skärgårdsstad

Bommen vid Risängen sönderkörd igen

Någon har kört in i och totalhavererat bommen vid uppläggningsplatsen på Risängen. Skadegörelsen är polisanmäld.

Torrsättningsdagar

Segelsällskapet meddelar att de ordnar torrättningsdagar lördag 30 september och söndag 8 oktober. Läs mer på >>SSSS Hemsida>>

Elproblemen lösta

Ny tjockare kabel har dragits ut till brygga A och vågrytaren. Därmed skall elförsörningen till yttersta delen av vågrytaren nu fungera.

Parkeringsregler

Några andelsägare har rapporterat att de fått böter då de parkerat för lastning och lossning på hamnplan. Tidigare gräns för lastning och lossning var 15 minuter enligt hemsidan. Då denna tid anses vara för kort, har vi  ändrat denna till 30 minuter. P-skiva krävs. Tidigare skyltning om att parkering ej är tillåten för annat än lastning och lossning är kompletterad med skylt om 30 min samt att p-skiva krävs. På årsstämman beslöts också återgå till att p-tillstånd är tvingande dygnet runt. Detta framgår också av information på hemsidan.

Elproblem på yttre delen av vågbrytaren

Vi har sedan några veckor haft elavbrott på yttre delen av vågbrytaren. Felet är lokaliserat och hamnstyrelsen har jobbat med att få in offerter och förslag på lösning. Det som kommer ske nu är att kabeln som leder ut strömmen på brygga A och vågbrytaren byts ut mot en grövre. Därmed får vi en både fungerande och säker anläggning. Arbetet inleds veckan efter midsommar och beräkna ta ca två veckor.

Otillåtna besökare

Hamnen har under den gångna helgen 9-11/6 haft flera besök av båtar med otillåten vikt. Besökarna har avvisats av styrelsen, och även av polisen, men trots detta återkommit för att angöra våra gästbryggor.

För att göra det än mer tydligt att maxvikten för att få förtöja i vår hamn är 9 ton, kommer skyltar som visar detta sättas upp på bryggnockarna vid hamnens östra och västra infart.

Observera att det är andelsägaren som ansvarar för sin gäst och att gällande regler följs.

Stölder på parkeringen

Det har tyvärr rapporterats om stölder på parkerade bilar på parkeringen. Vi ber er därför hålla ett extra öga om ni går förbi parkeringen. Vi ber även nattvakterna hålla ett extra öga på parkeringen.

Förhöjda halter miljögifter på vinteruppläggningsplatserna.
Miljönämnden i kommunen genomför sedan ett par år en undersökning av kommunens båtklubbar och marinor. Det har konstaterats avsevärt för höga halter av miljöfarliga ämnen i marken på våra uppläggningsplatser. Hamnen har blivit ålagd att utfärda en åtgärdsplan. Arbete med detta pågår. I budget för 2017 finns att utföra prover och utforma en gångbar metod för sanering. Det kan redan nu antas att en sanering av hela uppläggningsytorna kommer att kosta en stor summa pengar. Vad det kommer att kosta och hur finansiering skall gå till får vi återkomma till när detta är utrett. Strängare regler för slipning, skrapning och andra båtbottenarbeten kommer att införas. Än så länge finns bara regeln om att markduk skall användas, men fler regler kommer till hösten.

F Ö R B U D att ansluta elektrisk utrustning utan jordfelsbrytare.
Det finns farhågor att Skärgårdsstadshamnens el-anläggning inte svarar upp till dagens krav på säker el-anläggning. Under tiden det tar att undersöka och åtgärda bristerna har styrelsen beslutat att införa förbud mot inkoppling av elektrisk utrustning mot hamnens el-anläggning utan att separat jordfelsbrytare kopplas in.

Jordfelsbrytare finns att köpa hos t.ex Clas Ohlsson för 99kr. Har du ingen egen,  finns det nu 5 st. i hamnkontoret för utlåning, glöm ej att returnera !!!

Anmäl uthyrning!
Vi strävar mot en säker hamn och vill veta vilka båtar som hör hemma i hamnen. Enligt årsmötesbeslut 2016, ska andelsägare som hyr ut sin plats anmäla detta till styrelsen, använd gärna detta  > formulär .

Facebook grupp 
Skärgårdsstadshamnens styrelse använder inte Facebook för kommunikation. Vill du meddela styrelsen något, ber vi dig använda uppgifterna som finns på > kontaktsidan.

Nattvakter 
För att undvika stölder, skadegörelse och busliv i vår hamn/hamnområde är det av största vikt att ha ett fungerande vaktsystem. Du väljer själv datum genom att skriva in dig i bokningslistan i hamnkontoret under perioden 1 januari - 10 mars. Övriga andelsägare tilldelas ett datum och meddelas per brev. Komplett vaktlista finns i hamnkontoret efter 10 april. Vid behov att flytta bokningen, kan innehavare av båtplats byta med varann eller utse ersättare. Alla ändringar ska noteras i vaktlistan.

OBS: Minimiålder för nattvakten är 18 år. För mer information kontakta styrelsen.