Nyheter

2024-05-16: 

Sommarkafé i hamnen

Har du inte fixat sommarjobbet ännu och är sugen på att köra eget företag - då har du ett gyllene tillfälle att få driva Skärgårdsstads sommarkafé. 

Med sommarkafé menar vi enklare fika dvs kaffe, glass, läsk, smågodis, mackor, bullar, med andra ord ingen matlagning i hamnens lokal. 

Öppettider för kaféet ska finnas tillgängliga på Skärgårdsstadshamns hemsida, Facebook och på en lapp nere i hamnen. 

Ett förslag på öppettider är kl 17-19 under vardagar i juni månad och med helgöppet 11-19. När mer aktivitet sker i hamnen kan öppettiderna under vardagar utökas från juli till mitten av augusti och självklart öppet lördagar och söndagar. 

Är du nyfiken? Tveka inte att ringa och bolla idéer. 

Kontakta Lotta Nordmark 070-5604501 eller

Stephanie Vilbern 073-533 21 44  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2024-03-26: Viktig information gällande Hamnens (SHSF) arrendeavtalsförslag ställt till Skärgårdsstads samfällighetsförening (SSF) till årsstämman 11 april 2024. Läs mer i dessa dokument:

Utlåtande SHSF på SSF kommentarer i kallelsen>>

SHSF Avtalsförslag tillsänt SSF >> 

Bilaga 1 föreslagna arrendeområden >>

Bilaga 2 nuvarande p-ytor >>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2024-03-25: Årets p-tillstånd

Nu kör vi igång utlämning av årets p-tillstånd för hamnen. Vi börjar redan tisdag 26/3. Utlämning av tillstånden sker i hamnkontoret. Samtidigt fortsätter vi med omregistrering av era hamn-nycklar, så ta med dessa också så kontrollerar vi att det är rätt nyckel i systemet.

Här är tiderna ni kan välja:

Tisdag 26 mars kl 18-20

Skärtorsdag 28 mars kl 16-18

Tisdag 9 april kl 18-20

Onsdag 10 april kl 18-20

Måndag 15 april 18-20

Torsdag 18 april kl 18-20


2023-års p-tillstånd gäller april ut.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2024-01-31

Information till Skärgårdsstadshamnens Andelsägare: Kallelsen till Årsstämman 2024 har distribuerats idag. Har den inte nått Dig senast fredag 2 februari, skriv i så fall till styrelsen@skargardshamnen.com ; berätta vem du är så sänder vi den till dig på en gång.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023-12-21

Bokning av nattvakt för 2024 öppnar 1 jan. Bokning sker via BAS!

Från och med kommande säsong kommer vi övergå från att boka in sig i vaktbokningspärmen i hamnkontoret till digital bokning via BAS-systemet. Det innebär för dig som andelsägare att

-du inte kan gå/åka ner till hamnkontoret för att registrera din bokning

+du loggar in på ditt konto i BAS via din dator eller mobiltelefon och bokar ditt/dina pass

+du får omedelbart efter utförd bokning en bekräftelse via epost

+du kan själv boka om ditt pass till ett annat ledigt pass så länge bokningen är öppen (till 10 mars)

 I övrigt gäller samma regler som den analoga bokningen

 • Minst ett pass per båtplatsinnehav
 • Du kan boka båda passen en kväll även om du bara har en båtplats, om du gärna vill gå med någon i familjen
 • Har du mer än en båtplats kan du, om du vill, boka båda passen samma kväll och gå med någon i familjen eller en vän
 • Det är du som andelsägare som bokar vakten. Hyr du ut båtplatsen och hyresgästen skall gå vakten, fyller du i dennes kontaktuppgifter också

Bokningen i BAS håller öppet lika länge som pärmen brukar ligga i hamnkontoret, dvs från 1 jan – 10 mars

Efter 10 mars stängs bokningen och obemannade pass fördelas ut på de båtplatsinnehavare som ännu inte bokat själva. Detta sker slumpmässigt.

Det är alltid registrerad andelsägare som loggar in på sitt konto i BAS och utför bokningen.

Detta gäller inte om du hyr plats av Hamnen, då har du ett eget login till BAS och kan själv boka ditt pass.

Bokningen öppnas 1 jan kl 00.00. Bokningen stänger 10 mars 24:00.

Instruktioner för bokning hittar du i bifogat dokument ”Bokning av nattvaktspass.pdf”


2023-10-31

Y-bomsupptagning på vågbrytaren sker 25/11. Då skall alla åtar vara flyttade från vågbrytarbryggan.

Hamnstängning lördag 11/11. Då stänger vi vatten och soprum. HWC fortsatt öppen.

2023-09-29

Misstanke om stölder i hamnen.

Styrelsen har fått vetskap om två misstänkta stölder av bränsle från båtar i hamnen. Om du märker att någon slangat bränsle eller på annat sätt gjort något tillgrepp på din båt, är det av största vikt att du polisanmäler incidenten. Informera också styrelsen så fort som möjligt, så att vi kan be vaktbolaget spara ner material inför eventuella utredningar. Kamerorna lagrar material dygnet runt även när de inte ligger i ”larmläge”, men det finns en gräns för hur länge man kan vänta innan det raderas.

2023-08-22

Städdagen flyttad till våren! Vänligen notera att städdagen, som initialt var inplanerad till den 2 september, har flyttats till våren. Detta då styrelsen anser att det är lättare att skilja mellan nödvändigt och mindre nödvändigt material och grejer efter att man sjösatt båten. Risken att något man ändåbehöver precis blev bortkastat är klart mindre då!

2023-06-27

Städdag på Hamnens vinterförvaringsplatser inplanerad lördag 2/9. De som förvarar/förvarat sina båtar på Risängen eller Reningsverket kallas för att städa upp och avlägsna överblivet rust-material och skräp. Alla är välkomna! Container som sväljer allt förutom olja, batterier och annat extremt miljöfarligt material står framkörd. Se samtidigt till att märka upp dina grejer, allt omärkt åker till tippen.

2023-06-27

Automatisk hjärtstartare (Defibrillator) nu tillgänglig i hamnen, placerad på ytterväggen, till vänster om hamnkontorets dörr. Den är ”helautomatisk”, har tydlig röststyrning (bara följ anvisningarna den ger) och barnläge. Skåpet den sitter i är larmat och väderbeständigt ner till -40 grader.

2023-06-01

OBS. tillfälliga avstängningar i hamnen lördag3.6.

Hamnplan avstängd för biltrafik och parkering lördag 3.6. kl. 02:00 – 16:00.

Servicebryggan och Mastkranen är ur bruk under samma tid.

2023-04-01: 

Instruktioner för inloggning i BAS>>

Digitaliseringen av Skärgårdsstadshamnens administrativa aktiviteter fortsätter

För ett år sedan beslöts under Årsmötet i Skärgårdsstadshamnen att digitalisera administrationen av hamnens olika funktioner- och aktiviteter. Valet på det tekniska stödet föll på Svenska Båtunionens medlemssystem kallat BAS – Båtunionens Administrativa System. Med BAS, som är ett webbaserat IT-system, förbättrar och förenklar vi det administrativa arbetet för alla, både styrelse och andelsägare.

Det första steget inför utnyttjandet av BAS är att upprätta korrekta kontaktuppgifter till andelsägarna.
Detta är mycket viktigt, då att vi kommer att använda BAS för aktuell kommunikation via SMS och email från styrelsen ut till Andelsägarna.

Upprättande av digitalt medlemsregister

Nu är det dags för alla Andelsägare att ha möjligheten att logga in i BAS. Här kan Du se ditt medlemskort med dina kontaktuppgifter, båtplats, storlek på båtplats etc. Styrelsen har ”laddat in” befintlig medlemsinformation i BAS systemet.

Viktigt här är att om Du ser några felaktiga uppgifter gällande dina kontaktuppgifter, adress etc. så ges Du möjligheten att begära ändring av informationen direkt via BAS systemet. Hur det görs beskrivs i det bifogade dokumentet ”Instruktion inloggning BAS”.

Efterhand kommer vi att bygga på med ytterligare steg i digitaliseringsresan vad gäller till exempel avisering och betalningar, uthyrning sommarplatser, schemaläggning av nattvakter, hantering av vinterplatser osv.

Instruktioner för inloggning i BAS>>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023-03-22: Nattvaktschemat är nu klart och alla tider är fördelade och meddelade. Om du av någon anledning har förhinder så är det upp till dig som Andelsägare att själv byta pass med någon eller på annat sätt se till så att passet bemannas. Du kan exempelvis hyra en av våra "nattvaktsersättare". OBS: om du tänkt ta nattvaktspasset tillsammans med en familjemedlem, och plötsligt får bägge förhinder, skall 2 nattvaktsersättare bokas. Om en av er kan fullfölja passet, då skall 1 kompletterande nattvakts-ersättare bokas. M.a.o. så håller det inte med att boka en ersättare för två personer. Kontaktuppgift till hamnvaktsersättarna finner du på Hamnens hemsida, under fliken ”Kontakt”. Tack på förhand för att Du ställer upp och hjälper till att hålla hamnen säker. 

2023-03-20: 

Vänligen notera följande tider så att Du bl.a. kan hämta ut ditt P-tillstånd i tid!

 • P-tillstånd lämnas ut i Hamnkontoret under följande tider:
  • Tisdag 11.4. kl. 18-20
  • Torsdag 13.4. kl. 18-20
  • Fredag 14.4. kl. 17-20
  • Måndag 17.4. kl. 18-20
  • Söndag 23.4. kl. 10-14
  • Fredag 28.4. kl. 18-20
 • Bommarna på vågbrytaren monteras lördag 15 april
 • Hamnöppning sker söndag 23 april

 På förekommen anledning påminns alla om att P-övervakning i hamnen och på hamnens P-platser pågår året om.

2023-03-14: P-tillstånd 2023

Utlämning av P-tillstånden sker i hamnkontoret efter Påsk. Utlämningstiderna meddelas senast tisdag 28 mars. Fram tills utdelningen börjar gäller 2022 års gula P-tillstånd. Vagnarna finns tillgängliga efter hamnöppning, som sker söndagen den 23 april.

Iläggning av y-bommar på vågbrytaren sker 15 april om vädret tillåter.

2023-02-15: Valberedningens förslag till styrelseval på årsstämman 2023, kan ni läsa här>>

2022-11-25: Uppdaterad info gällande nya 10-minuters bryggan

Leverantören räknar för närvarande med byte av brygga under onsdag 7.12, reservdag torsdag, då kan det vara svårt eller omöjligt att tillfälligt komma ut till bryggorna bakom. Behöver du tillgång till din båt under den tiden, flytta då gärna den till vågbrytaren eller servicebryggan innan onsdag. Och tillbaka igen när nya bryggan är på plats.

2022-11-14: Uppdatering utbyte servicebrygga

Under vecka 47 inleds arbetet med att byta ut 10-minuters bryggan. Så fort vi vet vilka dagar tillträde till bryggorna inte är möjlig, postar vi info om det.


2022-11-14: Vinterstängt!

Hamnen är stängd. Inför bomupptagningen på vågbrytaren skall berörda andelsägare flytta sina jollar till jollebryggan och allt annat bråte i land. Det ligger fortsatt bl.a. rigg-delar på bryggorna. De skall också snarast forslas bort, bryggan är ingen förvaringsplats! Man undrar hur någon har råd att helt enkelt låta sina dyra grejer ligga på bryggan, där de både utgör en säkerhetsrisk samt kan utsättas för skador.

Styrelsen har flera gånger uppmanat jolleägarna att märka upp sina jollar som ligger på jollebryggan. Alla omärkta gummijollar har nu flyttats i land och de som ägaren ej tar hand om körs till Brännbacken inom två veckor. Även alla omärkta plast- och plywoodjollar kommer att omhändertas senare.

Styrelsen önskar alla andelsägare och hyresgäster en fortsatt fin höst! Vi ses till stämman i februari. Datum för stämman är ännu inte bestämt.

2022-10-22: Utbyte av 10-minuters servicebryggan

Ny 10-minuters brygga beställd. Byggstarten är planerad till den 14 november och den nya bryggan bedöms vara på plats 3 veckor senare. Under byggtiden kommer det under 48 timmar, exakt tidpunkt meddelas senare, inte vara möjligt att beträda bryggorna via 10-minuters bryggan. Den som behöver tillgång till sin båt under dessa 48 timmar, ombeds då tidpunkten meddelats, flytta den tillfälligt till en ledig gästplats. Notera att gästplatser finns både vid servicebryggan samt längst ute på vågbrytaren. Hugade spekulanter är välkomna att kontakta Hamnab AB, robbie.bergqvist@hamnab.se, ifall ett förvärv av den uttjänta gamla 10-minuters bryggan är av intresse. Förtydligande: 10-minutersbryggan är den som ansluter från land till bryggorna som har platsnummer 100-499. 0-bryggan samt vågbrytaren berörs alltså inte av detta.

2022-10-22: Hamnstängning lördag 12 november

Vinterstängning av hamnen innebär att vattnet på bryggorna stängs av, toatömningsanläggningen stängs av, toaletterna i hamnhuset stängs och så även soprummet.

2022-10-22: Y-bomsupptagning på vågbrytaren lördag 19 november

Lördag 19 november kommer Y-bommarna på vågbrytaren att lyftas upp på bryggan för vintern. Ni som har båtplats där måste då ha tagit upp er båt eller om den fortfarande är kvar i vattnet, låna en annan plats i hamnen.  

2022-10-06: El och Vatten åter på Reningsverket

Nu har vi tillfälligt fått tillbaks el och vatten på Reningsverket. Detta gäller nu under närmsta veckorna så att vi kan tvätta av våra båtar och iordningställa för vintern.

2022-10-05: Uppdatering gällande el och vatten på Reningsverkets uppläggningsplats

Samtal med ansvarig på Roslagsvatten har gett följande:

Riktigt att avtalet är uppsagt men avstängning av vatten och el beror nog på att ombyggnation på Reningsverket pågår snarare än att avtalet är uppsagt. Ansvarige på Roslagsvatten anser att vi ska kunna få el och vatten i alla fall i höst. Han skulle undersöka med platsansvarige för Reningsverket om det är möjligt att slå på el och vatten igen. Återkommer med besked senast fredag 7/10.

2022-10-04: El och vatten på Reningsverkets uppläggningsplats

Vi har fått höra att ”avtalet” mellan Roslagsvatten och Skärgårdsstads samfällighetsförening (SSF) som tydligen reglerar vårt nyttjande av delar av marken inne på Reningsverket, är uppsagt av Roslagsvatten. I samband med detta och ombyggnation av Reningsverket så har man stängt av den el och vattentillförsel vi tidigare fått ”gratis” därifrån. Vi har en väggutkastare med en ansluten slang till vår uppläggningsplats. Denna är avstängd på insidan huset. El hämtar vi likaså från Reningsverkshuset och där har man brutit strömmen inifrån.

Skärgårdsstadshamnen har inte blivit underrättade av varken Roslagsvatten eller av SSF om detta avtals uppsägande, vi har dock förstått det gäller framöver och inte omedelbart. Vi bör ju få en möjlighet att hinna ordna el och vatten på annat sätt. Vi hoppas därmed fortsatt på att få igång vatten och el på uppläggningsplatsen till dess att detta är utrett. 

Ansvarig på Roslagsvatten har hittills inte gått att nå, så status är därmed oförändrad. Vi återkommer direkt när vi vet mer om detta och jagar vidare efter ansvarig på Roslagsvatten.

2022-08-26: Risängen

Skapandet av ett mera överskådligt och öppet ”Risängen” är snart genomfört. Strålkastarna kommer att kunna lysa upp alla vinterförvarade båtar, kontrollerande insyn är underlättad och placeringen av båtar blir enklare. Tyvärr har slyröjningen visat att många lämnat kvar oljedunkar, presenningar och fiberduk (som skulle förts till Brännbacken efter sjösättning) där deras båtar legat över vintern.  Som nu måste omhändertas. Till en kostnad, som alla andelsägare får stå för.

Märk att slyet och trädstammar/-grenar successivt transporteras bort av vår entreprenör under vecka 36, så placera inte din båt, så att den förhindrar omhändertagande av det som avverkats. Beklagar de olägenheter som högarna tillfälligt skapar.

2022-07-27: Omärkta jollar 

Under styrelsens arbetsdag i hamnen fredag 22 juli, kontrollerades bl.a. jollarna på "jollebryggan". Tyvärr så är endast en av alla jollar märkt med ägarens kontaktuppgifter. Detta trots flera uppmaningar att få till det. Vänligen se till att få det gjort snarast, då omärkta jollar kommer att avlägsnas.

2022-07-11: Nattvaktsersättare

Om du av någon anledning inte kan gå din nattvakt i hamnen, kan du vända dig till någon av nattvaktsersättarna på listan nedan för att höra om de kan ta ditt pass.

Marcus Johansson 076-012 58 88                                                                                                                                            Isak Grapenmyr 079-073 73 31                                                                                                                                                Emil Edin 073-761 81 10                                                                                                                                                              Mattias Svensson 073-708 99 87                                                                                                                                             Max Berg 072-403 44 97

2022-06-21: Midsommar!

Hamnen sjuder åter av liv, segel- och motorbåtarna ligger förtöjda, klara för sommarens äventyr. Mycket har hänt i hamnen under våren och mer kommer att hända.

Efter många om och men har vi äntligen hittat en driftig ungdom att driva hamncafét. Nu är hon på gång, så låt oss hoppas på att glass och dricka finner sina kunder. Passa på att fika och mys vid de nya, fina picknickborden.

Ett stort tack till jolleägarna, vilka hörsammade vår vädjan att flytta sina jollar till ”Jollebryggan” samt märka upp dem. Två jollar återstår att flytta på, det sker inom kort i styrelsens regi. Om en månad kontrollerar vi jollarna, de som inte är märkta med ägarens kontaktuppgifter samt är risiga, kommer att flyttas i land och avyttras. Många meter gamla linor och kätting, rostiga lås och ryckdämpare har avlägsnats från bryggorna och transporterats till Brännbacken.

Säkerhet för både människa, miljö, hamn och båt står högt på styrelsen agenda. Nya livbojar har beställts till hamnen. Tyvärr var leveransen försenad, men snart hänger vi upp dem. Mastkranen har fått en ny slinga, en ny spång till vågbrytaren har byggts, lösa plankor har skruvats fast och nya vattenslangar monteras allteftersom.  

Vår Nattvaktsersättar-pool har redan flera vaktpass bakom sig. Kom ihåg att kontakta dem i stället för att bara utebli från vaktpasset. Passar på att ytterligare en gång tacka de rådiga nattvakterna som för ett par veckor sedan avvärjde en fräck stöld i hamnen. Det är allas ansvar att vår hamn och miljö förblir säker och trygg för envar. Stäng grinden och bommen vid rampen efter dig, läs den uppdaterade hamnvaktsinstruktionen när du besöker hamnkontoret och håll öga på folk som du inte känner igen. Gästande båtar som övernattar vid gästbryggan skall skriva ner andelsägarens och sina egna kontaktuppgifter i Gästboken.

Styrelsen har drivit på de stora projekt som presenterades på Årsstämman; bland annat införande av kameraövervakning och skapa anbudsunderlaget till en ny 10-minuters brygga. Andelsägarnas kontaktuppgifter är uppdaterade så att övergången till Svenska Båtunionens system kan ske smidigt. Ett ”Egenkontrollprogram” som miljö och hälsoskyddsnämnden genom ett föreläggande kräver av oss är snart färdigt att presenteras och tas i bruk. Men, mer om det sedan.

Först och främst; ha en glad, trevlig och trygg båtsommar!

Hamnstyrelsen

gm. Paul-Erik


2022-06-20: På förekommen anledning önskar styrelsen att alla andelsägare besitter kunskap om regler och villkor för förtöjning i hamnen. Rättigheter och skyldigheter finns att läsa om bl.a. på hamnens hemsida.

Säkerhet för både människa och hamnanläggning har högsta prioritet, för allas trivsel och för att hålla underhållskostnaderna på vettig nivå. Okunskap om hamnens regler är inte någon ursäkt för överträdelse av till exempel max vikt på förtöjd fritidsbåt.

Är du osäker eller undrar över något, så hör av dig till styrelsen. Vi hjälper gärna till där vi kan.

2022-06-09: Vattnet avstängt från kl 9 idag. Arbete med att lägga nya rör utanför hamnkontoret beräknas utföras under dagen.

2022-06-02: VATTNET I HAMNEN STÄNGS AV, när Roslagsvatten får dit en grävare som hjälper till att byta den spruckna ventilen. När jobbet är klart – finns ingen prognos ännu – så sätts vattnet på igen. Så fyll tankarna raskt, innan grävaren hinner fram och vattnet sinar.

2022-04-28: P-tillstånd extrautdelning

För att säkra att de sista exemplaren av årets P-tillstånd når sina rättmätiga ägare, ordnas två extra utdelningstillfällen, då P-tillstånd kan hämtas från Hamnkontoret, Skärgårdsstadsvägen. Första tillfället blir måndag 2 maj. kl. 19-20 och det andra måndagen därpå, 9 maj kl. 19-20. Välkomna!

2022-04-26: Nattvaktsersättare

Om du av någon anledning inte kan gå din nattvakt i hamnen, kan du vända dig till någon av nattvaktsersättarna på listan nedan för att höra om de kan ta ditt pass.

Marcus Johansson 076-012 58 88                                                                                                                                            Isak Grapenmyr 079-073 73 31                                                                                                                                                Emil Edin 073-761 81 10                                                                                                                                                            Mattias Svensson 073-708 99 87 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022-04-22:  Jollar skall förvaras på ”Jollebryggan” i Hamnen.

Som ett led i att uppnå en säkrare, framkomligare och trevligare hamnmiljö, ber styrelsen andelsägare och hyresgäster, vilka förvarar en gummi- eller plastjolle på annat ställe i Hamnen än på Jollebryggan, att snarast ställa den där. Jollar, som tydligt är övergivna, eller inte märkta med ägarens namn, kommer att omhändertas under juli månad. Oavsett om de ligger på Jollebryggan eller annan plats i hamnen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022-03-22: P-tillstånd för Hamnen (2 st per andel) utlämnas i Hamnen under följande dagar: Tis 5 apr, Tors 7 april, Tis 19 april och Tors 21 april, kl 17-20. Söndagen den 24 april är det hamnöppning och p-tillstånd kan hämtas under förmiddagen från kl 10. Förbered dig för att uppge Dina aktuella kontaktuppgifter vid utlämningstillfället. 

För parkering vid hamnens parkeringsplatser krävs p-tillstånd. Att parkera utan tillstånd kan medföra p-bot. Styrelsen har ingen möjlighet att återkalla p-bot utfärdad av vaktbolaget.

Du får som båtplatsinnehavare två p-tillstånd per plats. Ni fäster märket på förarsidan i framrutan, eller på en lös genomskinlig skiva väl synligt på instrumentbrädan om ni t.ex. alternerar mellan fler än 2 bilar eller har tillfälligt besök. Vi delar inte ut p-tillstånd till några andrahands-hyresgäster.

2022-03-21: Sommarcaféet i Hamnen rönte mycket uppskattning förra året. Nu önskar vi upprepa succén och söker Dig som vill driva en småskalig servering under sommarmånaderna. Hör av dig till styrelsen@skargardshamnen.com eller direkt till ordförande på 072-572 4947 så tar vi det vidare därifrån. Välkommen med ditt förslag.

2022-01-04: Boka ditt nattvaktspass. Listorna ligger i hamnkontoret!

2021-12-27: Årsmöte i Hamnsamfälligheten blir den 24 februari med start kl. 19:00.Metod för genomförande bestäms i början av februari, när vi vet hur riktlinjerna för sammankomster utvecklas.

Gott Nytt År!

2021-06-15: I natt eller igår kväll har någon eller några båtar på Risängens uppläggningsplats haft ovälkommen påhälsning. Håll uppsikt över era båtar och kontrollera så allt som ska vara kvar är kvar.

2021-05-10: Dålig funktion på sugtömningen av toalettavfall. Ny slang är beställd!  

2021-03-03: Årsmötesprotokoll kan du läsa >>här>>

2021-01-29: VIKTIGT! För att kunna deltaga och rösta vid årsstämman den 20 februari måste du skicka ditt namn och personnummer till hamnstyrelsen för registrering i röstningsappen senast den 15 februari.

2020-12-31 Den 1:a januari läggs vaktbokningspärmen ut i hamnkontoret. Då är ni välkomna att boka er vakt inför säsongen 2021. OBS! Endast ett sällskap i taget i hamnkontoret. Vid eventuell kö -vänta utanför.

2020-11-04 Lördag 7/11 kommer bommarna lyftas upp på vågbrytaren. Ni som fortfarande har båten kvar där måste flytta den till dess.

2020-07-14 Vi vill påminna om att kontaktvägen till styrelsen är genom mail till styrelsen@skargardshamnen.com eller vid akuta fall via telefon till någon av styrelsemedlemmarna enligt listor uppsatta i hamnkontoret och på bryggornas grindar.  Vår hamn, hamnplan och vårt hamnhus kräver ständigt underhåll, det kan vara låscylindrar som måste oljas eller bytas ut, spikar som sticker upp på bryggor, lampor som är trasiga, toapapper som är slut. Ibland är det mer knepiga saker som måste åtgärdas. Enkla saker kan styrelsen med hjälp av medlemmar fixa själva men ibland måste entreprenör anlitas. Styrelsen strävar efter att åtgärda fel och brister så snart som möjligt. Självklart görs en bedömning av hur brådskande ett ärende är. Under semesterperioden är kan även många i styrelsen vara bortresta, vilket kan medföra att det kan ta längre tid innan något blir åtgärdat. En båtplatsinnehavare kan själv åtgärda enkla problem om denna finner det möjligt. Det kan tex vara att byta ett trasigt hjul på en kärra, eller fixa en trasig vattenslang. Kontakta styrelsen innan och få ett inköp av en reservdel godkänt. Spara kvittot.

Soprummet är ett problem, eller i alla fall hur reglerna för sophantering efterföljs. Sopkärlen får bara användas för hushållsavfall från båtar, inte något annat. Glasflaskor, förpackningar och annat tar du själv med dig till återvinningsstation. Varje glasflaska som ställs in i soprummet blir kvar. Det finns ingen som kommer städa den. Den servicen finns helt enkelt inte. Trots att tydliga skyltar finns i soprummet och utanför soprumsdörren så överfylls våra kärl av mycket annat än hushållssopor från båtar. Det är inget grovsoprum och heller inget soprum för sopor från ö-bor. När detta missbrukas så måste styrelsen kalla på extra tömning eller rent av anlita städfirma som kommer och tar hand om grovsopor och flaskor som inte sopbilen tar. Detta kostar onödig energi och onödiga pengar för föreningen. Vi ber er därför respektera reglerna för sophantering. Vi ber er också hjälpa oss att påpeka eventuella fel om ni ser att något fel begås.

Gästbryggan/Miljöbryggan. Den yttersta delen av bryggan på båda sidor är avsedd enbart för de som skall tömma sina toalettankar. Ingen övrig förtöjning är tillåten. Gästplatser finns innanför dessa platser på samma brygga. En gästplats på var sida bryggan. Längst in mot grinden finns två mindre platser för lastning och lossning 10 min. Skulle det vara fullt på gästbryggan finns två ytterligare gästplatser längst ut på vågbrytaren. Det är tydligt markerat på miljöbryggan var gästplatserna finns och var man får förtöja.

2020-06-22 Utfall oljning av träbryggor: Idag har bryggorna 0, 100 och 300 oljats. Vi blev dock inte helt färdiga. Återstår gör 200-bryggan, vissa mellanbryggor, "café"-bryggan och "mastkrans"-bryggan.

Vi skulle dessutom behöva komplettera en del då bryggorna är så torra att de suger mycket olja.

Oljespill: Tyvärr har oljespill hamnat i vattnet i samband med oljningen. Det beror på de stora springor som är mellan brädorna i bryggan, och det är i princip omöjligt att undvika. Oljan vi använt har bedömts enligt sammanräkningsmetoden i CLP-förordning (EG) nr 1272/2008 och är inte klassificerad som miljöfarlig. Oljan skall dessutom vara lättlöslig i kallt vatten. Idag var vattnet uppenbarligen inte kallt nog då oljan koagulerat i kontakt med vattnet och bildat oljesamlingar som blivit till långa trådar. Idag låg vinden på mot land vilket har medfört det drivits in mot vassen. Trådarna kan klumpas ihop och bli riktigt kletiga. Vi har gjort försöka att samla upp oljetrådarna med kratta där vi kommit åt dem (vid båthuset och intill vassen hela vägen till hamnkontoret). Det är såklart olyckligt att detta sker där det finns sjöfågel. Vi har anmält händelsen till miljömyndigheten.


2020-06-17 Oljning av träbryggor är flyttat till måndag 22 juni

2020-06-12 Tisdagen 16 juni eller onsdag 17 juni (beroende på väder) kommer träbryggorna att få lite ny olja. Arbetet kommer att utföras mellan kl 11-16 på dagen. Vill du ta dig till din båt under denna tid får du räkna med träolja under skorna.

2020-05-04 Ni som har båt eller pallningsmaterial kvar på Risängen efter sjösättning måste flytta undan det så att ytan frigörs till parkering. Enligt förrättningsbeslut är uppläggningsytan på Risängen liksom på Reningsverket avsedda att vara parkering för bilar på sommaren. Bommen kommer därför att hållas öppen från och med 1 juni till och med 1 september.

2020-02-10 Kallelse till årsmöte skickades ut fredag 7/2 och bör vara i medlemmarnas brevlådor måndag 10/2 eller tisdag 11/2. I kallelsen finns en motion från en medlem gällande utbyte av vågbrytare. Bilagor till denna motion kan du hämta och läsa här på hemsidan. Gå till Nyheter/Årsmöte så hittar du bilagorna. 

2020-01-13 Segelsällskapet meddelar att årets sjösättning från Reningsverketär bokad till fredag 1 maj. 

2019-10-23 Faktura för vinterplats. Om du i dagarna fått en faktura för vinterplats så avser den förra vinterns (2018/2019) vinterplatser. Fakturorna skickas ut till dem som inte förbetalt (vilket man egentligen skall göra) och till hyresgäster som betalar per kvm.

2019-10-22 Hamnen stänger för säsongen den 9 november. Då lyfts bommarna upp på vågbrytaren och vattnet stängs av. Soprummet och toaletter bommas. Ni som har plats på vågbrytaren och vill ligga kvar i sjön måste se till att ni kan låna en annan plats.

2019-09-05 Elfelet på brygga 3 och 4 är lokaliserat och åtgärdat. Dock har ett nytt fel på brygga 2 (Jordfelsbrytare 3 löser ut) hittas. En gammal tejpad skarv som måste åtgärdas. Reparation skall utföras snarast möjligt.

2019-08-29 Elfel på brygga 3 och 4. Just som vi äntligen verkar ha fått ordning på det gamla elfelet på vågrbrytaren så uppstår nästa problem. Denna gång på brygga 3 och 4 där jfb löser ut. Elektriker är på gång för att titta på saken. Vi hoppas på en lösning under första veckan i september. 

2019-08-29 Nya bryggnocksstegar. Nya bryggnocksegar är monerade på samtliga bryggor utom en. Det skall ske även på den men vi hade tyvärr införskaffat en för lite. De nya stegarna är av moddellen som man lyfter upp på vintern så att de inte skall gå sönder av isesn påverkan.

2019-08-29 Soprummet. Över lag har sophanteringen fungerat bättre i år. Dock är det fortfarande oförståeligt många som slänger annat än hushållssopor från båtar i och kring kärlen. Vi har lagom många kärl för att kunna hantera hushållssopor från båtar. Vi kan inte hantera grovsopor och glasflaskor mm.

2019-08-29 Stöld rapporterad i hamnen. En båtägare rapporterar att en man i båt har under gårdagen monterat bort och stulit en elmotor och ankarstolpe från deras båt. Mannen har konfronterats av en båtgranne men uppgivit att han var "reparatör". Händelsen är polisanmäld. I övrigt håll utkik efter liknande och ring polisen om ni ser något sådant pågå! 

2019-07-04 Laddning över natten? Då skall du anmäla dig i liggaren i hamnkontoret.

2019-07-03 Bryggan vid sjösättningsrampen vid badet är inte till för förtöjning utan översikt av båten. All förtöjning sker på egen risk. Eventuella skador på bryggan skall anmälas till Styrelsen och reparation bekostas av den som genom förtöjning orsakat skadan. 

2019-04-16 Två nya möjligheter till nyckelregistrering och hämta p-tillstånd:

Onsdag: 24/4 kl 18-19 Hamnkontoret

Torsdag 25/4 kl 19-20 Hamnkontoret

2019-03-25 Vattnet på uppläggningsplatserna. Vi testar att slå på vattnet nu i veckan när det är hyggligt varmt. Vid frysrisk kommer vi att behöva stänga av igen.

2019-03-25 Parkeringstillstånd och Nyckelregistrering

I dagarna kommer årets vaktbrev i era brevlådor. Där finns information om hur ni får era p-tillstånd. Där finns också information om nyckelregistrering.

I år kommer ni inte att få era p-tillstånd tillsammmans med vaktbrevet. Ni får istället kvittera ut dessa vid hamnkontoret. Två p-tillstånd per andel kan kvitteras ut av andelsägare.

I samband med att ni kvitterar ut era p-tillstånd kommer vi också att registrera om era nycklar. Detta gör vi för att säkerställa att rätt nyckel innehas av rätt andelsägare. Det innebär att alla hamnnycklar du innehar skall tas med ner till hamnkontoret. Nycklar som inte blir omregistrerade kommer att spärras. På så sätt säkerställer vi att det inte finns obehöriga som har tillgång till vår hamn.

Vi erbjuder 3 tillfällen för utlämning av p-tillstånd och nyckelregistrering: Tisdag 2 april kl 17-19, Torsdag 4 april kl 18-19 och lördag 6 april kl 10-12.

Vid frågor kontakta styrelsen styrelsen@skargardshamnen.com

2019-03-25 Soprummet blir kvar

På årsstämman den 16 februari togs beslutet att stänga soprummet och låta båtägarna hantera sina sopor på annat sätt. Detta beslut kan dock inte genomföras då Sjöfartsverkets författningssamling påpekar att alla svenska fritidsbåthamnar skall ha mottagningsanordningar som tillgodoser behovet av avfallslämning från de fritidsbåtar som normalt anlöper hamnen.


2018-10-04 Läs sammandraget från miljödiskussionsmötet här>>

2018-09-04  KALLELSE. Du kallas härmed till Informationsmöte/diskussionsmöte gällande

Miljöhantering på vinteruppläggningsplatserna i Skärgårdsstad

Skärgårdsstadsskolan onsdag 19 september kl 19.00-20.00

Med anledning av den kommande saneringen av uppläggningsplatserna i kombination med att det varit svårt att följa hamnens tidigare anvisningar och regler för en bättre miljöhantering, kallas ni härmed till ett möte där vi vill diskutera hur vi skall hantera båtar på vinteruppläggningsplatserna framöver. Vi i hamnstyrelsen menar att det inte är någon större idé att sanera marken förrän vi kan säkerställa att det inte kommer att förorenas igen.

Det är viktigt att du som har båt eller tänkt ha din båt på uppläggningen, och/eller du som har andra bra erfarenheter av detta, kommer och lyssnar och pratar med oss om dina idéer.

Sprid gärna denna inbjudan till fler som ni vet kan vara intresserade av att nyttja vinteruppläggningsplatserna i Skärgårdsstad.

Samtliga medlemmar och hyresgäster i hamnen är välkomna att delta på mötet.

 Väl mött!

Skärgårdsstadshamnen

2018-09-04 Elen på vågbrytaren. Nu skall elen fungera på vågbrytaren igen. Ett kabelbrott som uppstått i samband med att gamla mellanbryggor havererat har orsakat en del driftstörningar, men det skall nu alltså vara åtgärdat.

2018-07-18 Bom vid sjösättningsrampen vid badet. Bommen låses upp med vanliga hamnnyckeln eller med nyckel som kan hämtas ut mot deposition hos vägsamfällighetens styrelse. Det innebär alltså att alla med båtplats i hamnen / boende i Skärgårdsstad har möjlighet att använda rampen.

2018-07-06 På årsstämman beslutades sätta upp en bom vid sjösättningsrampen vid badet. Bommen är nu under montering. Det kommer att finnas två låscylindrar. Till den ena fungerar hamnnyckeln och till den andra "vägsamfällighetens nyckel". Detta är för att alla som har båtplats i hamnen och alla andra som bor i Skärgårdsstad skall kunna använda rampen. Man behöver bara den ena nyckeln för att kunna öppna bommen. "Vägsamfällighetens nyckel" får man via Skärgårdsstads samfällighetsförening.

2018-07-02 Pågående arbete med byte av mellanbryggor på vågbrytaren. Vågbrytarens mellanbryggor skall äntligen bytas ut. Nya är införskaffade och håller på att monteras. Den nya typen har en smartare upphängning vilket skall göra att de inte kan "spåra ur". Just nu har de en hög kant som kan vara jobbig att komma över med kärra. Vi skall komplettera med en ramp så att man inte behöver snubbla och kan rulla kärrorna över. 

2018-03-12 Segelsällskapet meddelar att den gemensamma sjösättningen från Risängen och Reningsverket är den 28/4. Anmälan görs på SSSS webbplats, skargardsstadssegelsallskap.se

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018-03-12 Vill du hyra ut din båtplats? Vi hjälper till att förmedla uthyrning på ett enkelt sätt. Fyll bara i namn, kontaktuppgifter, båtplatsstorlek och tänkt pris i formuläret>>

2018-03-12 Vill du hyra båtplats? Kolla i listan om det finns någon som är beredd att hyra ut. Listan>>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tips om intressanta föredrag från Naturskyddsföreningen i Österåker. >>

ETT GIFTFRITT BÅTLIV onsdag 21 februari kl. 18.30

Hur kan man som båtägare, båtklubb och kommun arbeta för att minska giftspridningen från våra båtar? Du får höra om framgångsrika exempel av Mia Svedäng från projektet Ren båtbotten utan gift, Svenska Naturskyddsföreningen.

Plats: Åkersberga bibliotek


FÖREDRAG tisdag 13 mars kl. 18.30 – 20.00

VIVA VATTEN, ett föredrag av Mia Svedäng från SNF, om konkreta lokala åtgärder som var och en kan göra i sitt eget havs-eller sjövatten för att gynna biologisk mångfald.

Plats: Åkersberga bibliotek

Kontaktperson: Margareta Olofsson, 070-340 2514

info.osteraker@naturskyddsforeningen.se

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Styrelsen kommenterar inlägg på Facebook gällande förslag på utbyggnad av hamnen. Läs här>>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Budgetkommentarerna föll bort som bilaga till kallelsen till årsmötet. Läs dem här istället!>>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Låsbyte till bommen vid Risängen

Fredag 16 februari kommer vi att byta ut hänglåset till bommen vid uppläggningsplatsen vid Risängen. Ni som har registrerat er vinterplats på Risängen kommer att kunna kvittera ut en nyckel till det nya låset. Endast de som registrerat vinterplats kommer att kunna kvittera ut ny nyckel. Kostnad för ny nyckel kommer att vara 200 kr som skall vara insatta på hamnens konto innan nyckel lämnas ut. Nyckelutlämning kommer att ske vid några tillfällen under vintern, till att börja med tisdagarna 30/1 och 6/2 kl 18:30-19:00 i hamnkontoret samt lördag 17/2 efter årsmötet i Skärgårdsstadsskolan (ca kl 11:30).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

KALLELSE

Medlemmar kallas härmed till ordinarie stämma i Skärgårdsstadshamnens Samfällighetsförening (SHSF)

Tid:                       Lördag den 17 febr. 2018  kl. 10.00

Plats:                     Skärgårdsstadsskolan, Skärgårdsstad

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informationsmöte lördag 18 november kl 13 i Skärgårdsstadsskolan gällande miljögifter i på uppläggningsplatserna.

Andelsägare i Skärgårdsstadshamnens Samfällighetsförening, SHSF, 

Sanering av vinteruppläggningsplatser: en stor kostnad som kommer drabba alla medlemmarna i SHSF!KOSTNAD CA 5000 KR PER ANDEL

Med anledning av den uppkomna situationen gällande miljöproblem på vår hamnanläggning och vinterförvaringsplatser kallar vi er till ett informationsmöte i Skärgårdsstadsskolan lördag 18 november kl 13:00.

Miljöinspektion har genomförts av Österåkers kommun, både i vattnet och på land inom vår anläggning och vi vet redan nu att förhöjda halter miljögifter finns på uppläggningsplatserna och att en sanering kommer att behöva utföras inom en snar framtid. Detta till en stor kostnad. Hamnsamfällighetens styrelse har med hjälp av en entreprenör gjort en kostnadsuppskattning på en sanering och det landar på ca 1,5 miljoner kronor.  

Melissa Feldtmann från Österåkers kommun, miljö och hälsoskyddsenheten, kommer och informerar oss om kommunens uppgift och miljökrav.

Diskussion:

Kostnaden för sanering kommer att drabba hela Hamnsamfälligheten. Det är hela SHSF som står med skulden till den uppkomna situationen.

Vad innebär en sanering?

Hur skall detta finansieras?

Hur och när skall det utföras?

Hur förhindrar vi att detta inträffar igen (åtgärdsplan efter sanering)?

 

Vi bjuder på kaffe och bullar till mötet

Väl mött!

Styrelsen SHSF

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elarbeten på hamnplan 

Före midsommar reparerades elanläggningen på yttre vågbrytaren bl.a. genom att man bytte till tjockare elkabel. Sista etappen av utbyte på hela A-bryggan sker med start 3/10. En ränna skall grävas upp för kabelrör mellan hamnkontoret och bryggan. Arbetet beräknas vara klart senast4/10.

Dags att anmäla vinterförvaring

Läs mer under Vinterförvar och regler för vinterförvaring i Skärgårdsstad

Bommen vid Risängen sönderkörd igen

Någon har kört in i och totalhavererat bommen vid uppläggningsplatsen på Risängen. Skadegörelsen är polisanmäld.

Torrsättningsdagar

Segelsällskapet meddelar att de ordnar torrättningsdagar lördag 30 september och söndag 8 oktober. Läs mer på >>SSSS Hemsida>>

Elproblemen lösta

Ny tjockare kabel har dragits ut till brygga A och vågrytaren. Därmed skall elförsörningen till yttersta delen av vågrytaren nu fungera.

Parkeringsregler

Några andelsägare har rapporterat att de fått böter då de parkerat för lastning och lossning på hamnplan. Tidigare gräns för lastning och lossning var 15 minuter enligt hemsidan. Då denna tid anses vara för kort, har vi  ändrat denna till 30 minuter. P-skiva krävs. Tidigare skyltning om att parkering ej är tillåten för annat än lastning och lossning är kompletterad med skylt om 30 min samt att p-skiva krävs. På årsstämman beslöts också återgå till att p-tillstånd är tvingande dygnet runt. Detta framgår också av information på hemsidan.

Elproblem på yttre delen av vågbrytaren

Vi har sedan några veckor haft elavbrott på yttre delen av vågbrytaren. Felet är lokaliserat och hamnstyrelsen har jobbat med att få in offerter och förslag på lösning. Det som kommer ske nu är att kabeln som leder ut strömmen på brygga A och vågbrytaren byts ut mot en grövre. Därmed får vi en både fungerande och säker anläggning. Arbetet inleds veckan efter midsommar och beräkna ta ca två veckor.

Otillåtna besökare

Hamnen har under den gångna helgen 9-11/6 haft flera besök av båtar med otillåten vikt. Besökarna har avvisats av styrelsen, och även av polisen, men trots detta återkommit för att angöra våra gästbryggor.

För att göra det än mer tydligt att maxvikten för att få förtöja i vår hamn är 9 ton, kommer skyltar som visar detta sättas upp på bryggnockarna vid hamnens östra och västra infart.

Observera att det är andelsägaren som ansvarar för sin gäst och att gällande regler följs.

Stölder på parkeringen

Det har tyvärr rapporterats om stölder på parkerade bilar på parkeringen. Vi ber er därför hålla ett extra öga om ni går förbi parkeringen. Vi ber även nattvakterna hålla ett extra öga på parkeringen.

Förhöjda halter miljögifter på vinteruppläggningsplatserna.
Miljönämnden i kommunen genomför sedan ett par år en undersökning av kommunens båtklubbar och marinor. Det har konstaterats avsevärt för höga halter av miljöfarliga ämnen i marken på våra uppläggningsplatser. Hamnen har blivit ålagd att utfärda en åtgärdsplan. Arbete med detta pågår. I budget för 2017 finns att utföra prover och utforma en gångbar metod för sanering. Det kan redan nu antas att en sanering av hela uppläggningsytorna kommer att kosta en stor summa pengar. Vad det kommer att kosta och hur finansiering skall gå till får vi återkomma till när detta är utrett. Strängare regler för slipning, skrapning och andra båtbottenarbeten kommer att införas. Än så länge finns bara regeln om att markduk skall användas, men fler regler kommer till hösten.

F Ö R B U D att ansluta elektrisk utrustning utan jordfelsbrytare.
Det finns farhågor att Skärgårdsstadshamnens el-anläggning inte svarar upp till dagens krav på säker el-anläggning. Under tiden det tar att undersöka och åtgärda bristerna har styrelsen beslutat att införa förbud mot inkoppling av elektrisk utrustning mot hamnens el-anläggning utan att separat jordfelsbrytare kopplas in.

Jordfelsbrytare finns att köpa hos t.ex Clas Ohlsson för 99kr. Har du ingen egen,  finns det nu 5 st. i hamnkontoret för utlåning, glöm ej att returnera !!!

Anmäl uthyrning!
Vi strävar mot en säker hamn och vill veta vilka båtar som hör hemma i hamnen. Enligt årsmötesbeslut 2016, ska andelsägare som hyr ut sin plats anmäla detta till styrelsen, använd gärna detta  > formulär .

Facebook grupp 
Skärgårdsstadshamnens styrelse använder inte Facebook för kommunikation. Vill du meddela styrelsen något, ber vi dig använda uppgifterna som finns på > kontaktsidan.

Nattvakter 
För att undvika stölder, skadegörelse och busliv i vår hamn/hamnområde är det av största vikt att ha ett fungerande vaktsystem. Du väljer själv datum genom att skriva in dig i bokningslistan i hamnkontoret under perioden 1 januari - 10 mars. Övriga andelsägare tilldelas ett datum och meddelas per brev. Komplett vaktlista finns i hamnkontoret efter 10 april. Vid behov att flytta bokningen, kan innehavare av båtplats byta med varann eller utse ersättare. Alla ändringar ska noteras i vaktlistan.

OBS: Minimiålder för nattvakten är 18 år. För mer information kontakta styrelsen.