Andelsägare/ Ägarbyte

Andelen, som även innehåller en nyttjanderättsplats, är registrerad genom Lantmäteriet på ägd fastighet i Skärgårdsstad.

Andel i hamnsamfälligheten kan endast köpas av och säljas till fastighetsägare i Skärgårdsstad. Äger du andel men tänker sälja din fastighet så följer andelen i hamnen med fastigheten, om du inte redan före tillträdesdagen sålt andelen till annan fastighetsägare i Skärgårdsstad. Varje fastighet får köpa högst 2 andelar.

Ägarbytet ska enligt förrättningsbeslutet först godkännas av SHSF och därefter skriftligen anmälas till Lantmäteriet för inskrivning i fastighetsregistret. Andelen är således registrerad på fastighet i Skärgårdsstad och ej personligt ägd, enligt förrättningsbeslut i maj-93. Handlingar för registrering finns hos ordföranden.

Om andelen ska ingå i försäljningen av fastigheten skickas endast namn och kontaktuppgifter för ny fastighetsägare till hamnsamfällighetens ordförande, använd gärna > kontaktsidan.

Vid frågor om andelar, kontakta ordföranden Leif Johansson på telefon: 070-5140478.
För information om platsstorlekar och avgifter > läs mer ...

Hamnsamfälligheten har inga andelar till försäljning. Däremot finns ett fåtal sommarplatser som kan disponeras, med förtur till Skärgårdsstadsbor.

Andelsregister

För att kunna sköta administrationen av Hamnsamfälligheten har ett register upprättats med följande information om andelsägare för varje hamnplats:

  • Fastighetsbeteckning
  • Namn, Adress
  • Kontaktuppgifter (telefon/mail)

För de som vinterförvarar sin båt eller mast på hamnens förvaringsplatser har vi även uppgift om detta.
Registret varken publiceras eller distribueras till någon i elektronisk form, då detta kräver medgivande från samtliga andelsägare enligt PuL.

Ordförande är ansvarig för att uppgifterna i andelsregistret överensstämmer med uppgifter om fastighetsägare hos Lantmäteriet. Kontakta alltid ordföranden vid försäljning av plats eller ägarbyte av fastigheten.