Välkommen till Skärgårdsstadshamnen!

Skärgårdsstadshamnens Samfällighetsförening, SHSF, består av 340 andelar. Andelsägare är fastighetsägare i Skärgårdsstad, samt sedan slutet av 80-talet ett fåtal öboende.

Här kan du hitta information om hamnanläggningen, andelsägande, gästplatser, vinterförvaring och andra praktiska detaljer. Vi har även en annonssida där du kan söka hamnplatser i Skärgårdsstadhamnen. Har du synpunkter, förslag eller andra frågor som rör hamnen, är du välkommen att kontakta oss här.

2021-06-15: I natt eller igår kväll har någon eller några båtar på Risängens uppläggningsplats haft ovälkommen påhälsning. Håll uppsikt över era båtar och kontrollera så allt som ska vara kvar är kvar.

2021-05-10: Dålig funktion på sugtömningen av toalettavfall. Ny slang är beställd!  

2021-01-29: VIKTIGT! För att kunna deltaga och rösta vid årsstämman den 20 februari måste du skicka ditt namn och personnummer till hamnstyrelsen för registrering i röstningsappen senast den 15 februari.

2020-12-31 Den 1:a januari läggs vaktbokningspärmen ut i hamnkontoret. Då är ni välkomna att boka er vakt inför säsongen 2021. OBS! Endast ett sällskap i taget i hamnkontoret. Vid eventuell kö -vänta utanför.

2020-11-04 Lördag 7/11 kommer bommarna lyftas upp på vågbrytaren. Ni som fortfarande har båten kvar där måste flytta den till dess.

2020-06-17 Oljning av träbryggor är flyttat till måndag 22 juni.

2020-06-12 Tisdagen 16 juni eller onsdag 17 juni (beroende på väder)kommer träbryggorna att få lite ny olja. Arbetet kommer att utföras mellan kl 11-16 på dagen. Vill du ta dig till din båt under denna tid får du räkna med träolja under skorna.

2020-02-10 Kallelse till årsmöte skickades ut fredag 7/2 och bör vara i medlemmarnas brevlådor måndag 10/2 eller tisdag 11/2. I kallelsen finns en motion från en medlem gällande utbyte av vågbrytare. Bilagor till denna motion kan du hämta och läsa här på hemsidan. Gå till Nyheter/Årsmöte så hittar du bilagorna. 

2019-10-23 Faktura för vinterplats. Om du i dagarna fått en faktura för vinterplats så avser den förra vinterns (2018/2019) vinterplatser. Fakturorna skickas ut till dem som inte förbetalt (vilket man egentligen skall göra) och till hyresgäster som betalar per kvm.

2019-10-22 Hamnen stänger för säsongen den 9 november. Då lyfts bommarna upp på vågbrytaren och vattnet stängs av. Soprummet och toaletter bommas. Ni som har plats på vågbrytaren och vill ligga kvar i sjön måste se till att ni kan låna en annan plats.

2019-09-05 Elfelet på brygga 3 och 4 är lokaliserat och åtgärdat. Dock har ett nytt fel på brygga 2 (Jordfelsbrytare 3 löser ut) hittas. En gammal tejpad skarv som måste åtgärdas. Reparation skall utföras snarast möjligt.

2019-07-04 Laddning över natten? Då skall du anmäla dig i liggaren i hamnkontoret.

2019-07-03 Bryggan vid sjösättningsrampen vid badet är inte till för förtöjning utan översikt av båten. All förtöjning sker på egen risk. Eventuella skador på bryggan skall anmälas till Styrelsen och reparation bekostas av den som genom förtöjning orsakat skadan. 

2019-04-23 För er som missade chansen till nyckelregistrering och att hämta p-tillstånd kommer nu två nya tillfällen: onsdag 24/4 kl 18-19 vid hamnkontoret och torsdag 25/4 kl 19-20 vid hamnkontoret.

2019-03-25 Vattnet på uppläggningsplatserna. Vi testar att slå på vattnet nu i veckan när det är hyggligt varmt. Vid frysrisk kommer vi att behöva stänga av igen.

2019-03-25 Parkeringstillstånd och Nyckelregistrering

I dagarna kommer årets vaktbrev i era brevlådor. Där finns information om hur ni får era p-tillstånd. Där finns också information om nyckelregistrering.

I år kommer ni inte att få era p-tillstånd tillsammmans med vaktbrevet. Ni får istället kvittera ut dessa vid hamnkontoret. Två p-tillstånd per andel kan kvitteras ut av andelsägare.

I samband med att ni kvitterar ut era p-tillstånd kommer vi också att registrera om era nycklar. Detta gör vi för att säkerställa att rätt nyckel innehas av rätt andelsägare. Det innebär att alla hamnnycklar du innehar skall tas med ner till hamnkontoret. Nycklar som inte blir omregistrerade kommer att spärras. På så sätt säkerställer vi att det inte finns obehöriga som har tillgång till vår hamn.

Vi erbjuder 3 tillfällen för utlämning av p-tillstånd och nyckelregistrering: Tisdag 2 april kl 17-19, Torsdag 4 april kl 18-19 och lördag 6 april kl 10-12.

Vid frågor kontakta styrelsen styrelsen@skargardshamnen.com

2019-03-25 Soprummet blir kvar

På årsstämman den 16 februari togs beslutet att stänga soprummet och låta båtägarna hantera sina sopor på annat sätt. Detta beslut kan dock inte genomföras då Sjöfartsverkets författningssamling påpekar att alla svenska fritidsbåthamnar skall ha mottagningsanordningar som tillgodoser behovet av avfallslämning från de fritidsbåtar som normalt anlöper hamnen.

2018-10-04 Rapport från miljödiskussion

Läs sammandraget här>>

2018-09-04  KALLELSE. Du kallas härmed till Informationsmöte/diskussionsmöte gällande

Miljöhantering på vinteruppläggningsplatserna i Skärgårdsstad

Skärgårdsstadsskolan onsdag 19 september kl 19.00-20.00

Med anledning av den kommande saneringen av uppläggningsplatserna i kombination med att det varit svårt att följa hamnens tidigare anvisningar och regler för en bättre miljöhantering, kallas ni härmed till ett möte där vi vill diskutera hur vi skall hantera båtar på vinteruppläggningsplatserna framöver. Vi i hamnstyrelsen menar att det inte är någon större idé att sanera marken förrän vi kan säkerställa att det inte kommer att förorenas igen.

Det är viktigt att du som har båt eller tänkt ha din båt på uppläggningen, och/eller du som har andra bra erfarenheter av detta, kommer och lyssnar och pratar med oss om dina idéer.

Sprid gärna denna inbjudan till fler som ni vet kan vara intresserade av att nyttja vinteruppläggningsplatserna i Skärgårdsstad.

Samtliga medlemmar och hyresgäster i hamnen är välkomna att delta på mötet.

 Väl mött!

Skärgårdsstadshamnen

2018-09-04 Elen på vågbrytaren. Nu skall elen fungera på vågbrytaren igen. Ett kabelbrott som uppstått i samband med att gamla mellanbryggor havererat har orsakat en del driftstörningar, men det skall nu alltså vara åtgärdat.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018-07-18 Bom vid sjösättningsrampen vid badet. Bommen låses upp med vanliga hamnnyckeln eller med nyckel som kan hämtas ut mot deposition hos vägsamfällighetens styrelse. Det innebär alltså att alla med båtplats i hamnen eller boende i Skärgårdsstad har möjlighet att använda rampen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018-06-03 Hamnstyrelsen använder inte Facebook för kommunikation. Vill man informera Hamnansvariga om något görs det genom kontakt via telefon (finns telefonnummer uppskrivet på skyltar vid hamnkontoret och på grindarna till bryggorna och på hemsidan), eller via kontaktinformation på vår hemsida. Där finns mailadress och ett kontaktformulär man kan använda sig av. Facebook-gruppen Skärgårdsstadshamnen administreras ej av Hamnstyrelsen och är ingen officiell facebooksida för hamnföreningen. Roslagens Pärla är en annan grupp som frekvent används av medlemmar för att informera om diverse saker i Skärgårdsstad och dess närhet. Den fungerar utmärkt om man vill informera många om något på ett snabbt sätt, men är inte heller den rätt ställe att informera hamnstyrelsen genom.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018-04-19 Hej andelsägare och vinterupplagsgäst,

Med anledning av mycket färsk information från Österåkers kommuns miljö och hälsa, Melissa Feldtmann har vi anledning att meddela hamnens andelsägare att vi kommer att skjuta upp miljösaneringen till start 2019.

Bakgrunden är att delar av styrelsen torsdagen den 12 april på ett informationsmöte som Melissa höll har fått sådan information att den tänkta miljösaneringen kan vara bidragsberättigad via LOVA-bidrag, styrelsen kommer under resterande av denna vår och försommar undersöka om vi kan få ett förhandsbesked om detta är möjligt, i värsta fall blir vi tvungna att avvakta det officiella beslut som tas på officiella ansökningar i februari/mars 2019 innan vi får ett definitivt besked.

Denna information som kommunen delade med sig av var så färsk (gavs av staten den 10/4-18) att kommunen inte själva vet hur den ska tolkas och användas, vi får därför se hur den kan komma att påverka oss.

Vi kommer via hemsidan hålla er underrättade om utvecklingen.

PS. Styrelsen kommer dock att fortsätta sitt arbete med att göra hamnen och uppläggningsområdena mer miljövänliga varför arbetena med förebyggande åtgärder, minskning av miljöstörande färger, skyddande av våra vatten- och markområden kommer att fortsätta utan påverkan av att vi skjuter miljösaneringen på framtiden. DS.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018-03-12 Vi söker ägaren till den här båten som ligger på Risängen. Ägren skall omedelbart hör av sig till styrelsen!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Styrelsen kommenterar inlägg på Facebook gällande förslag på utbyggnad av hamnen. Läs här>>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Låsbyte till bommen vid Risängen

Fredag 16 februari kommer vi att byta ut hänglåset till bommen vid uppläggningsplatsen vid Risängen. Ni som har registrerat er vinterplats på Risängen kommer att kunna kvittera ut en nyckel till det nya låset. Endast de som registrerat vinterplats kommer att kunna kvittera ut ny nyckel. Kostnad för ny nyckel kommer att vara 200 kr som skall vara insatta på hamnens konto innan nyckel lämnas ut. Nyckelutlämning kommer att ske vid några tillfällen under vintern, till att börja med tisdagarna 30/1 och 6/2 kl 18:30-19:00 i hamnkontoret samt lördag 17/2 efter årsmötet i Skärgårdsstadsskolan (ca kl 11:30).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017-07-27 Vi söker ägaren till den här båten som ligger längst uppe i ena hörnet på Risängen:

Vet du vems båten är, kontakta Styrelsen!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MARKDUK är obligatorisk vid vinterförvaring vid Skärgårdsstadshamnens vinteruppläggningsplatser. Läs mer om Regler för båtbottenarbeten och Miljöpolicy 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Som svar på mail rörande gästbryggans tillgänglighet meddelar vi följande:

Vi i styrelsen har ideellt åtagit oss uppdraget att förvalta och sköta om hamnen efter de regler som gäller, så att båtägarna har en trivsam och välskött hamn att vistas i.

Regler för maximal vikt på båt, som kan lägga till i hamnen, framgår av skyltar på vågbrytaren och anslag på grindar till bryggorna.

Vi vill inte hamna i en situation, där en incident inträffar med personskada, som kan härledas till båtens vikt, och med påföljd av åtal eller annan rättslig åtgärd.

Båtar som överträder denna bestämmelse kommer vi konsekvent att avhysa.

Ansökan till styrelsen om avvikelse från denna bestämmelse kommer styrelsen ej att behandla.

Skärgårdsstadshamnens Samfällighetsförening

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Parkeringsövervakning

Observera att i hamnens område får du endast parkera på uppmärkta p-platser och att det där krävs p-tillstånd. Om du parkerar utan p-tillstånd riskerar du böter. Det gäller dygnet runt.  Du kan också få p-bot om du står längre än 30 minuter på lastningsplatserna på hamnplan. 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Nyheter och pågående arbeten m.m. 

 Årsmöte och stadgar