Välkommen till Skärgårdsstadshamnen!

Skärgårdsstadshamnens Samfällighetsförening, SHSF, består av 340 andelar. Andelsägare är fastighetsägare i Skärgårdsstad, samt sedan slutet av 80-talet ett fåtal öboende.

Här kan du hitta information om hamnanläggningen, andelsägande, gästplatser, vinterförvaring och andra praktiska detaljer. Vi har även en annonssida där du kan söka hamnplatser i Skärgårdsstadhamnen. Har du synpunkter, förslag eller andra frågor som rör hamnen, är du välkommen att kontakta oss här.

Styrelsen kommenterar inlägg på Facebook gällande förslag på utbyggnad av hamnen. Läs här>>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Budgetkommentarer saknas i kallelsen i utskicket till årsmötet. Läs budgetkommentarerna här istället>>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Låsbyte till bommen vid Risängen

Fredag 16 februari kommer vi att byta ut hänglåset till bommen vid uppläggningsplatsen vid Risängen. Ni som har registrerat er vinterplats på Risängen kommer att kunna kvittera ut en nyckel till det nya låset. Endast de som registrerat vinterplats kommer att kunna kvittera ut ny nyckel. Kostnad för ny nyckel kommer att vara 200 kr som skall vara insatta på hamnens konto innan nyckel lämnas ut. Nyckelutlämning kommer att ske vid några tillfällen under vintern, till att börja med tisdagarna 30/1 och 6/2 kl 18:30-19:00 i hamnkontoret samt lördag 17/2 efter årsmötet i Skärgårdsstadsskolan (ca kl 11:30).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi söker ägaren till den här båten som ligger längst uppe i ena hörnet på Risängen:

Vet du vems båten är, kontakta Styrelsen!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MARKDUK är obligatorisk vid vinterförvaring vid Skärgårdsstadshamnens vinteruppläggningsplatser. Läs mer om Regler för båtbottenarbeten och Miljöpolicy 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Som svar på mail rörande gästbryggans tillgänglighet meddelar vi följande:

Vi i styrelsen har ideellt åtagit oss uppdraget att förvalta och sköta om hamnen efter de regler som gäller, så att båtägarna har en trivsam och välskött hamn att vistas i.

Regler för maximal vikt på båt, som kan lägga till i hamnen, framgår av skyltar på vågbrytaren och anslag på grindar till bryggorna.

Vi vill inte hamna i en situation, där en incident inträffar med personskada, som kan härledas till båtens vikt, och med påföljd av åtal eller annan rättslig åtgärd.

Båtar som överträder denna bestämmelse kommer vi konsekvent att avhysa.

Ansökan till styrelsen om avvikelse från denna bestämmelse kommer styrelsen ej att behandla.

Skärgårdsstadshamnens Samfällighetsförening

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Parkeringsövervakning

Observera att i hamnens område får du endast parkera på uppmärkta p-platser och att det där krävs p-tillstånd. Om du parkerar utan p-tillstånd riskerar du böter. Det gäller dygnet runt.  Du kan också få p-bot om du står längre än 30 minuter på lastningsplatserna på hamnplan. 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Nyheter och pågående arbeten m.m. 

 Årsmöte och stadgar