Annonser för köpa, sälja eller hyra båtplatser i Skärgårdsstadshamnen.

Om du vill annonsera här, skicka annonsförslag via e-post till: styrelsen@skargardshamnen.com. Annonsen ligger kvar högst 3 månader. Uthyrning ska anmälas till hamnstyrelsen > formulär

__________________________________________________________________________________________________________

Säljes: Båtplats 56 (klass 2) till salu för högstbjudande.                                                                                                         Kontakta Christian, christian.tillman17@gmail.com , 070-7750530                                    (191118) 

Köpes: Båtplats klass 2 alt 3 köpes.
Kontakta Anders, anders.langholmen@gmail.com                                                                (190829)

Bytes: Vi har en klass 1 och önska byta med någon som har klass 2.                                                                   Kontakta Mattias.falck@hotmail.com alt 0700541884                                                           (190806)

Köpes: Båtplats kategori 4 köpes.                                                                                                                                              Kontakta Niclas på kling.niclas@gmail.com eller på tel 070 982 4746                                (190701)