Annonser för köpa, sälja eller hyra båtplatser i Skärgårdsstadshamnen.

Om du vill annonsera här, skicka annonsförslag via e-post till: styrelsen@skargardshamnen.com. Annonsen ligger kvar högst 3 månader. Uthyrning ska anmälas till hamnstyrelsen > formulär

__________________________________________________________________________________________________________

Uthyres: Båtplats klass 3 uthyres säsongen 2019. Hyresgäst tar hamnvakten.                                                 Kontakta Jörgen,  Jorgenbohlin67@gmail.com                                                                            (190307)

Hyres: Båtplats klass2 eller klass 3.                                                                                                                                          Kontakta Johannes, jsvard@me.se , 070-230 77 00                                                                    (190305)

Hyres/Köpes: Båtplats för båt 2.60 m bred.                                                                                                                             Kontakta Carl Falkbrandt, falkbrandt@mac.com ,070-713 23 31                                            (190305)

Köpes: Båtplats klass 5.  4 x 12,5 m.                                                                                                                                           Kontakta: Harry Räfsbäck Harry.R@comhem.se eller 070 471 98 72                                     (190304) 

 Uthyres: Båtplats klass 5 uthyres säsongen 2019. Pris 11400 kr. Hyresgäst åtager sig att gå ett nattvaktspass. Kontakta Hamnen, styrelsen@skargardshamnen.com                                                            (190205)

Uthyres: Båtplats klass 3 uthyres säsongen 2019. Pris 8000 kr. Vi tar nattvakten.                                                           Kontakta Ann-Marie, 0708327110                                                                                                (190205) 

Uthyres: Båtplats klass 1 uthyres under båtsäsongen 2019,hyresgäst utför nattvakt.  Kontakta etb.bengt@gmail.com                                                                                                                    (190115)

Uthyres: Båtplats klass 3 uthyres. Hyresgäst åtager sig att utföra nattvakt.                                                                       Kontakta Anders Rosén, 070-7464022.                                                                                         (190107)

Köpes/Hyres: Båtplats klass 3 eller 4, senast fr o m april 2019                                                                                Kontakta Thomas Ehn, thomasehn55@gmail.com el 070-6966506.                                        (181021)

Säljes: Båtplats klass2                                                                                                                                                   Kontakta  Fredrik Hammarström, fredrik.hammarström@yahoo.se, 0723-822 751            (181021)