Annonser för köpa, sälja eller hyra båtplatser i Skärgårdsstadshamnen.

Om du vill annonsera här, skicka annonsförslag via e-post till: styrelsen@skargardshamnen.com. Annonsen ligger kvar högst 3 månader. Uthyrning ska anmälas till hamnstyrelsen > formulär

__________________________________________________________________________________________________________

Hyres: Båtplats klass 3 hyres för säsongen 2022 (och längre om möjligt)                                                           Kontakta Jimmy Jakobsson, jimmy.jakobsson@ingager.com, 0708825726                 (2021-11-23)

Hyres: Önskar hyra båtplats klass 5 till säsong 2022. Har en segelbåt, Linjett 40, längd 12,35, bredd 3,73  Kontakta Bo Koller på mail (bosse.koller@gmail.com) eller SMS (070 0009609)         (2021-11-02)

Säljes: klass 3, 10.5 x 3 m , plats 502.                                                                                                                          Kontakta Carina 0709-261410 Rodslagen@gmail.com                                                    (2021-10-20)

Köpes/Hyres: Önskar köpa en klass 4 alternativt hyra en klass 4. Klass tre kan lämnas som dellikvid. Om du har en klass 4 men har båt som passa klass 3 så kan jag även tänka mig att ”lånbyta” för 2022.                          Kontakta Simon Palmqvist (gärna SMS) 073-595 08 31                                                   (2021-09-15)

Hyres: Önska hyra båtplats storlek 2 till säsongen 2022, vår båt en Yamarin 54BR(aluminium) med en 70hk Yamaha, längd 5,28, bredd 2,08                                                                                                                                  Kontakta Patrick Neuendorff, patrick.neuendorff@lantzmetall.se, 073-580 00 70     (2021-09-15)