Annonser för köpa, sälja eller hyra båtplatser i Skärgårdsstadshamnen.

Om du vill annonsera här, skicka annonsförslag via e-post till: styrelsen@skargardshamnen.com. Annonsen ligger kvar högst 3 månader. Uthyrning ska anmälas till hamnstyrelsen > formulär

__________________________________________________________________________________________________________

Säljes:  Båtplats klass 2 säljes till högstbjudande.                                                                                                    Kontakta Niklas Wallin  nw@nidde.se   Tel 070-4589175                                                     (191022)

Köpes: Båtplats klass 2                                                                                                                                                  Kontakta Mats Sköld, mats.g.skold@telia.com Tel. 0709-820920                                        (190927)

Köpes: Båtplats klass 2 alt 3 köpes.
Kontakta Anders, anders.langholmen@gmail.com                                                                (190829)

Bytes: Vi har en klass 1 och önska byta med någon som har klass 2.                                                                   Kontakta Mattias.falck@hotmail.com alt 0700541884                                                           (190806)

Köpes: Båtplats kategori 4 köpes.                                                                                                                                              Kontakta Niclas på kling.niclas@gmail.com eller på tel 070 982 4746                                (190701)