Sommarplatser

Hamnen har ett fåtal platser som upplåtes i första hand till Skärgårdsstadbor. Här kan du läsa om hur du går tillväga för att få tillgång till en av dessa platser.

Hela hamnanläggningen är andelsägd, inklusive hamnkontor, båtplatser, y-bommar, m.m. Andel i SHSF kan endast köpas av och säljas till fastighetsägare i Skärgårdsstad. För mer information om > ägarbyten.

Varje andelsägare och hyresgäst är skyldiga att följa hamnens ordningsregler och kontakta hamnansvarig om något behöver åtgärdas. Likaså ska alla fullgöra en nattvakt per säsong. För mer information om > hamnen.

DU FÅR ALDRIG LIGGA MED STÖRRE BÅT PÅ DIN PLATS ÄN DEN STORLEKSKLASS SOM DU DISPONERAR!
Båtar som överskrider de godkända måtten kommer att avvisas från hamnen mot vite. Enligt förrättningsbeslut är max båtvikt för förtöjning i hamnen 9 ton. Följande avgift och maxmått gäller för båt i respektive storleksklass:

KLASS 1 2 3 4 5
Max bredd (m) 1,70 2,30 3,00 3,50 4,00
Max längd (m) 5,00 8,00 10,50 12,50 12,50
Avgift 2022 (kr) 5 000:- 7 000:- 8 650:- 10 000:- 11 400:-


Platsen disponeras årsvis 1maj - 1 nov. Hyr du plats av hamnen har du förtur till nästa år. Den som vill få tillgång till sommarplats kan skicka en förfrågan via > kontaktsidan. Vi behöver kompletta kontaktuppgifter med adress och telefon samt uppgifter om båttyp. 

 Vill du ställa dig i kö för båtplats, kontakta styrelsen.