Nu är det dags att anmäla vinteruppställningsplats för vintern 2022/2023.

Att anmäla sig för plats innebär inte att man bokar en plats, det innebär bara att man registrerar den plats man tänker använda. Ligger du på Risängen skall du själv se till så att du hittar en ledig plats som du markerat upp, ligger du vid Reningsverket så bokar du lyft genom SSSS och får då en plats anvisad av dem.

Ingen får ställa upp en båt utan att först ha registrerat och betalat avgiften (avgiften för hyresgäster i hamnen faktureras separat)

Här på hamnens anmälningssida registrerar du uppställningsplats för båt, registrerar mastplats, anmäler köp av markduk och begär inplastad märkningsskylt.

Då du utför båtbottenarbeten eller andra arbeten, är det inte tillåtet att förorena marken eller omgivningen. För att minska miljöpåverkan bör du använda markduk under båten. Markduken skall då vara i hela 4- metersbredder och minst så lång som båten. Markduken ska inte skarvas. Markduk tillhandahålls av hamnsamfälligheten till självkostnadspris.

Har du fler än en båt gör du fler anmälningar.

Betalning görs efter genomförd registrering på hela beloppet till PG 753474-6 och du märker inbetalningen med namn och vad den avser. Gäller ej hyresgäster som kommer få en faktura skickad till sig på beloppet.

Läs noga Regler för båtbottenarbeten på vinteruppställningsplats innan du registrerar dig och tar upp båten.

vidare till registreringen