Villkor för båtuppläggningsplats Reningsverket och Risängen, Skärgårdsstads Hamnsamfällighet

 

Båt och tillbehör är båtägarens ansvar till dess att dessa flyttas från uppläggningsplatsen.

Om båten eller tillbehör säljes är den ändå båtägarens ansvar till dess att båten eller tillbehören flyttas från uppläggningsplatsen.

SHSF äger rätt att ta ut beslutad avgift av båtägaren för uppläggning av båt och tillbehör.

Om båtägaren flyttar från Skärgårdsstad äger båtägaren ej längre rätt att förvara båt och tillbehör på uppläggningsplatsen. Båt och tillbehör skall då omedelbart avlägsnas. Om så ej sker äger SHSF rätt att på båtägarens bekostnad tillse att båten avlägsnas.

Om båtägaren är hyresgäst i hamnen men inte äger en fastighet i Skärgårdsstad vid uppläggningstillfället och sedan avslutar hyreskontraktet för sommarplats, avslutas också rätten att förvara båten på uppläggningsplatsen. Båt och tillbehör skall då omedelbart avlägsnas. Om så ej sker äger SHSF rätt att på båtägarens bekostnad tillse att båten avlägsnas.

Markduk eller annat skydd skall alltid användas under båten vid uppställning på vinterplats. Detta för att förhindra att marken under båten utsätts för miljöpåverkan. Båtägaren är ansvarig för marken under sin båt. Eventuella kostnader för sanering av kontaminerad mark kommer att debiteras båtägaren.

Läs mer om Regler vid båtbottenarbeten

Båtägaren är skyldig att följa de regler och instruktioner som SHSF beslutar. Om så ej sker äger SHSF rätt att flytta båt och tillbehör på båtägarens bekostnad.

  • Med tillbehör avses uppläggningsmaterial, täckningsmaterial och annat som är uppställt på uppläggningsplatsen.

  • Med Båtägaren avses person som godkänner dessa villkor